Categories
Wordpress Plugin

SEO Redirection ปลั๊กอินช่วยให้ย้ายเว็บหรือเปลี่ยน Permalink ใหม่ ไม่ต้องกลัวอันดับลด

SEO Redirection เป็นปลั๊กอิน Wordpress ไว้สำหรับช่วยเปลี่ยนเส้นทางของลิงค์ ประโยชน์มีไว้ใช้สำหรับเวลาที่ทำการย้ายเว็บ หรือเปลี่ยนค่า Permalink เพราะเวลา

Categories
ระบบและการติดตั้ง

[WordPress Basic] วิธีเปลี่ยน Permalink ก้าวแรกของการทำ SEO

Permalink เป็นลักษณะโครงสร้างของ URL จริงๆจะบอกว่าแล้วแต่ความชอบก็ได้ว่าจะปรับแต่งให้เป็นแบบไหน แต่ถ้าอยากให้ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนค่า Permalink