Categories
Wordpress Plugin

Korea SNS ปลั๊กอินแชร์เนื้อหาเว็บ ไปยัง LINE และโซเชียลต่างๆ

Korea SNS ปลั๊กอิน Wordpress สำหรับแชร์เนื้อหาเว็บไปยังโซเชียลต่างๆ ได้แก่ Facebook Twitter Google+ LINE และ Kakaotalk ถือว่าเป็นอะไรที่ครบถ้าจะให้แชร์โซเชียล

Categories
Wordpress Plugin

Share Line ปลั๊กอินแชร์เนื้อหาจากเว็บ WordPress ไปยัง LINE

LINE เป็นโซเชียลที่ฮิตฮอตมากในไทย แต่ไม่ค่อยมีปลั๊กอินที่รองรับการแชร์เนื้อหาจากเว็บ Wordpress ไปยัง LINE เท่าไหร่ ตอนนี้เท่าที่เห็นมี 2 ปลั๊กอิน แต่ขอแนะนำ