Categories
web

วิธีทำให้ Facebook Comment บนเว็บ แจ้งเตือนเมื่อมีคอมเม้นท์ใหม่

ถ้าเว็บของคุณใช้ระบบคอมเม้นท์ขง Facebook โดยปกติมันจะไม่แจ้งเตือนใดๆ ต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติม ในที่นี้จะตั้งให้แจ้งเตือนเฉพาะบนเฟส ไม่ใช้แจ้งผ่านอีเมล์