Categories
ระบบและการติดตั้ง

ก่อนจะเริ่มสร้างเว็บ WordPress ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หลังจากนี้ผมจะพาสร้างเว็บไปทีละสเตป แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นคุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ใช้งบเท่าไหร่ ต้องมีความรู้อะไรถึงจะสร้างเว็บได้ มีเงิน 1,000 บาท