Browsing Tag

เปลี่ยนเส้นทางลิงค์

SEO Redirection ปลั๊กอินช่วยให้ย้ายเว็บหรือเปลี่ยน Permalink ใหม่ ไม่ต้องกลัวอันดับลด

SEO Redirection เป็นปลั๊กอิน Wordpress ไว้สำหรับช่วยเปลี่ยนเส้นทางของลิงค์ ประโยชน์มีไว้ใช้สำหรับเวลาที่ทำการย้ายเว็บ หรือเปลี่ยนค่า Permalink เพราะเวลา