Categories
ระบบและการติดตั้ง

WordPress 4.2 มาแล้ว เปลี่ยนธีมได้ง่ายขึ้น

WordPress ออกอัพเดทใหม่เป็นรุ่น 4.2 ภายใต้โค้ดเนม “Powell” มีการปรับปรุงหลายอย่าง แอดมินอัพเดทได้เลย รายการอัพเดท 1. เปลี่ยนธีมได้จากโหมด Customize