Browsing Tag

ตั้งค่า

[WordPress basic] วิธีเปลี่ยนสี Dashboard

Dashboard (หน้าควบคุม) เป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาดูทุกวัน ซึ่งสีเมนูของหน้านี้ปกติจะเป็นสีดำ แต่ถ้าคุณเริ่มเบื่อสีเดิมๆนี้แล้ว ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สีใหม่โดยมีให้เลือกอีก 7 สี วิธีเปลี่ยนสี Dashboard เข้าเมนู ผู้ใช้ >…