Browsing Tag

ความเร็วเว็บ

วิธีเพิ่มความเร็วให้กับเว็บ WordPress ด้วยการบีบอัดไฟล์ภาพ

หลังจากที่นำเว็บไปทดสอบความเร็วแล้ว พบว่าเว็บมีข้อต้องปรับปรุงหลายอย่าง ที่ถูกแนะนำอย่างแรกคือ "บีบอัดไฟล์ภาพ" ก็เลยได้ปลั๊กอินชื่อ Compress JPEG & PNG images