Categories
web

วิธีทำให้ Facebook Comment บนเว็บ แจ้งเตือนเมื่อมีคอมเม้นท์ใหม่

ถ้าเว็บของคุณใช้ระบบคอมเม้นท์ขง Facebook โดยปกติมันจะไม่แจ้งเตือนใดๆ ต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติม ในที่นี้จะตั้งให้แจ้งเตือนเฉพาะบนเฟส ไม่ใช้แจ้งผ่านอีเมล์

ถ้าเว็บของคุณใช้ระบบคอมเม้นท์ขง Facebook โดยปกติมันจะไม่แจ้งเตือนใดๆ ต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติม ในที่นี้จะตั้งให้แจ้งเตือนเฉพาะบนเฟส ไม่ใช้แจ้งผ่านอีเมล์ 

ตั้งค่าให้ Facebook Comment แจ้งเตือน

1. เข้าไปที่ https://developers.facebook.com/tools/comments/

Facebook Comment Notification

2. เลือกเว็บ

3. คลิก การตั้งค่า

Facebook Comment Notification

4. เปิดการแจ้งเตือน

Facebook Comment Notification

5. เข้าไปที่แท็บ ผู้ควบคุม แล้วใส่ชื่อเฟสบุ๊คของคุณ

ตัวอย่างการแจ้งเตือน

Facebook Comment Notification

เวลามีคนมาเม้น ก็จะขึ้นมาแบบนี้

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป็นคนชื่นชอบไอที เลยสร้างเว็บมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ รีวิวแบบผู้ใช้งานตัวจริง เป็นตัวแทนของ User ไม่ใช่สาวก