ปีใหม่แล้ว แอดมินเว็บ WordPress อย่าลืมสร้างโฟลเดอร์อัพโหลดรูป

ทุกๆปีสำหรับแอดมินเว็บ WordPress จะต้องสร้างโฟลเดอร์สำหรับอัพโหลดรูปภาพใหม่ เป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่ง โดยตั้งชื่อตามเลขปี ค.ศ.ปัจจุบัน หากไม่ต้องการทำแบบนี้ใหม่ทุกปี คุณจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ล่วงหน้าก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำ

ปัญหาเมื่อไม่สร้างโฟลเดอร์

create folder uploads

เวลาอัพโหลดรูปภาพลงเว็บ ระบบจะแจ้ง ไม่สามารถสร้างไดเรคทอรี่ wp-content/uploads/…

วิธีแก้

เข้าไปสร้างโฟลเดอร์ในไอเรคทอรี่ uploads ในที่นี่ผมจะใช้โปรแกรม FileZilla สร้างโฟลเดอร์

create folder uploads

  1. เข้าไปที่ wp-content > uploads
  2. คลิกขวาแล้วเลือก Create directory
  3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า 2016
  4. และถ้าอัพโหลดภาพไม่ได้ให้เปลี่ยนค่า Permission เป็น 777

You might also like More from author