Categories
WordPress Basic

วิธีกำหนดจำนวนข่าว ที่แสดงในหน้าแรกของเว็บ WordPress

ในหน้าแรกของเว็บส่วนใหญ่จะเป็นหน้า “ข่าวใหม่” ซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงข่าวทั้งหมดกี่เรื่อง ทั้งนี้ก็ลองตั้งค่าตามจำนวนที่เหมาะสมกับหน้าเว็บ จะกำหนดมาก

ในหน้าแรกของเว็บส่วนใหญ่จะเป็นหน้า “ข่าวใหม่” ซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงข่าวทั้งหมดกี่เรื่อง ทั้งนี้ก็ลองตั้งค่าตามจำนวนที่เหมาะสมกับหน้าเว็บ จะกำหนดให้มากหรือน้อยมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่

วิธีกำหนดจำนวนข่าวในหน้าแรก

Wordpress setting new feed

เข้าเมนู ตั้งค่า > การอ่าน

การแสดงหน้าแรกจะต้องเป็น “เรื่องล่าสุดของคุณ” จากนั้นก็ดูที่หัวข้อ ในหนึ่งหน้าบล็อกจะแสดง แล้วคุณก็กำหนดจำนวนเรื่องเอาที่คิดว่าเหมาะสม

ข้อดีข้อเสีย

ถ้ากำหนดเรื่องไว้มาก จะมีประโยชน์ในแง่ของผู้อ่านสามรถค้นหาเรื่องได้ง่าย และเวลาผู้อ่านเข้าไปยังหมวดหมู่หรือแท็กต่างๆ มันก็จะแสดงจำนวนเรื่องตามนี้ ส่วนข้อเสียก็คือทำให้โหลดหน้าเว็บได้ช้าลง

แต่ถ้ากำหนดเรื่องไว้น้อย จะทำให้ผู้อ่านโหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็จะทำให้เป็นเรื่องได้น้อยลง  ลองตัดสินใจดูว่าเว็บควรมีกี่เรื่อง

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป็นคนชื่นชอบไอที เลยสร้างเว็บมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ รีวิวแบบผู้ใช้งานตัวจริง เป็นตัวแทนของ User ไม่ใช่สาวก