Categories
Wordpress Plugin

All in one Favicon ปลั๊กอินแสดงไอคอนเว็บ

All in one Favicon เป็นปลั๊กอิน WordPress ใช้ทำ favicon ให้กับเว็บ รวมทั้งแสดงไอคอนบน iPhone iPad ได้ด้วย Download > All In One Favicon เวลาที่บุ๊คมารคเว็บบนคอม

All in one Favicon เป็นปลั๊กอิน WordPress ใช้ทำ favicon ให้กับเว็บ รวมทั้งแสดงไอคอนบน iPhone iPad ได้ด้วย

Download > All In One Favicon

ตัวอย่าง

All in one Favicon

เวลาที่บุ๊คมาร์คเว็บบนคอมพิวเตอร์ หรือบน iPhone iPad ก็จะมีไอคอนแสดงแบบนี้ (ลองบุ๊คมาร์คเว็บนี้ดูได้เลย)

วิธีตั้งค่า All in one Favicon

All in one Favicon

1. เข้าเมนู ตั้งค่า > All in one Favicon

2. คลิก Upload แล้วเลือกไอคอนเว็บมาใส่ แล้วคลิก Save Changes

ในส่วนของ ICO GIF และ PNG ใช้ไอคอนขนาด 16×16 ก็พอ

ส่วน Apple Touch Icon ให้ใช้ขนาด 152×152

All in one Favicon

3. ถ้าจะลบไอคอน คลิก Check box delete favicon แล้วคลิก Save Changes

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป็นคนชื่นชอบไอที เลยสร้างเว็บมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ รีวิวแบบผู้ใช้งานตัวจริง เป็นตัวแทนของ User ไม่ใช่สาวก