วิธีอัพโหลดไฟล์ขึ้น Directadmin

คุณสามารถไฟล์ทุกประเภทไปใส่ใน Directadmin ได้ แต่มีข้อจำกัดคือ อัพโหลดไฟล์ละไม่เกิน 10 MB ส่วนวิธีอัพโหลดและจัดการไฟล์ไม่ได้ต่างไปจากบริการฝากไฟล์ที่คนทั่วไปใช้เลย

วิธีอัพโหลดไฟล์

Directadmin file upload

เข้าไปหน้าที่ต้องการอัพโหลดไฟล์ แล้วคลิก Upload file to current diractory

Directadmin file upload

คลิก เลือกไฟล์  เลือกไฟล์มาใส่ได้ไม่เกิน 8 ไฟล์ เสร็จแล้วคลิก Upload Files

Directadmin file upload

ถ้าขึ้น Upload successful แสดงว่าอัพโหลดไฟล์สำเร็จ 

วิธีแตกไฟล์

Directadmin file upload

ในกรณีที่อัพโหลดไฟล์ zip มา คุณจะสามารถแตกไฟล์ด้วยการคลิกที่ Extract ในเมนูของไฟล์

Directadmin file upload

คลิก Extract อีกครั้ง ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

You might also like More from author